Medicatech olarak istediğiniz tasarımın istediğiniz şekilde imal edilip kurulduğunu ve devreye alındığını her adımda doğruluyor ve bunu dokümante ediyoruz.

Dizayn Kalifikasyonu - DQ

Sıcak hücre ve tasarım gerektiren diğer her ürün için kullanıcı isteklerinde belirtilen şekilde tasarımın yapıldığı kontrol edilir. Dizayn kalifikasyonu dokümanı kullanıcı istekleri spesifikasyonu baz alınarak hazırlanır.

Fabrika Kabul Testi - FAT

Fabrika kabul testleri standart paketlerimizde ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sıcak hücre veya tasarımı yapılmış olan ekipmanın üzerinde anlaşılmış olan tasarıma uygun şekilde imal edilip edilmediği bu doküman ile kontrol edilir. Bu doküman DQ dokümanı ve kullanıcı istekleri spesifikasyonu (URS) doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanır ve uygulaması kullanıcı ile birlikte yapılır.

Saha Kabul Testi - SAT

Saha kabul testleri standart paketlerimizde ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sıcak hücre veya tasarımı yapılmış olan ekipmanın üzerinde anlaşılmış olan yerleşim planına uygun şekilde kurulup kurulmadığı bu doküman ile kontrol edilir. Bu doküman DQ dokümanı ve kullanıcı istekleri spesifikasyonu (URS) doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanır ve uygulaması kullanıcı ile birlikte yapılır.

İşletme kalifikasyonu - OQ

İşletle kalifikasyonu testleri ile sıcak hücre veya tasarımı yapılmış olan ekipmanın kullanıcı istekleri spesifikasyonuna uygun şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu doküman DQ dokümanı ve kullanıcı istekleri spesifikasyonu (URS) doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanır ve uygulaması kullanıcı ile birlikte yapılır.

Kurulum kalifikasyonu - IQ

Kurulum kalifikasyonu testleri ile sıcak hücre veya tasarımı yapılmış olan ekipmanın üzerinde anlaşılmış olan yerleşim planına uygun şekilde ve fabrikada kabul edildiği hali ile kurulup kurulmadığı kontrol edilir. Genellikle SAT dokümanı ile birlikte ele alınır. Bu doküman DQ dokümanı ve kullanıcı istekleri spesifikasyonu (URS)  ve FAT doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanır ve uygulaması kullanıcı ile birlikte yapılır.

Performans kalifikasyonu - PQ

Performans kalifikasyonu testleri ile sıcak hücre veya tasarımı yapılmış olan ekipmanın kullanıcı istekleri spesifikasyonuna uygun şekilde çalıştığı ve cihazdan beklenen çıktıları istenilen şekilde verdiği doğrulanır. Bu doküman kullanıcı istekleri spesifikasyonu (URS) doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanır ve uygulaması kullanıcı tarafından yapılır.